< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Elektrotechnische Industriële Ingenieurstechnieken (ESAT), Campus Brugge

Technology Cluster

Tijdsduur:1 jan 2013  →  31 jul 2020
Organisatieprofiel:

De TC Elektrotechniek (ESAT), Campus Brugge is deel van de M-Group (Mechatronics Group) van de KU Leuven, Campus Brugge. De M-Group focust op de stijgende vraag, van producenten en gebruikers, naar machines en systemen die evolueren naar meer geavanceerde en volledig geïntegreerde mechatronische systemen. Alle mechatronica competenties aanwezig op Campus Brugge werden samengebracht in één onderzoeksgroep die een brede en sterk complemtaire expertise aanbiedt. De M-Group komt tegemoet aan de groeiende nood naar meer innovatieve en praktische gerichte mechantronische ontwikkelingen. Dit in nauwe samenwerking met bedrijven via (i) kleine consultancy opdrachten, (ii) langere innovatietrajecten rond technologie-implementatie of (iii) meer fundamentele onderzoeksprojecten. De onderzoeksgroep is van nature uit trouw aan mechatronica-aanpak, waarin alle disciplines samenwerkien met het oog op het geheel en niet enkel de sub-aspecten. Zogenaamd holistisch ontwerp, waarin elke componenent gezien wordt als onderdeel van een groter systeem.

Binnen de M-Group focust de TC Elektrotechniek (ESAT), Campus Brugge op "dependable" elektrische en elektronische systemen.

We merken rond ons hoe de hoeveelheid aan elektronica steeds maar toeneemt in een groter aantal toepassingen. Overal rond ons zien we sensor, communicatiesystems, regelsystemen. Voertuigen, medische toestellen, machines, enz. worden intelligenter gemaakt en geconnecteerd aan het internet. Deze trend - vaak aangeduid met termen zoals "Industrie 4.0" en "Internet-of-Things" biedt ons duidelijk zeer veel voordelen. Echter, het brengt ook belangrijke uitdagingen met zich mee aangezien er meer op vertrouwd zal worden dat zowel hard- als sofware correct, betrouwbaar en veilig werken onder alle omstandigheden en gedurende de volledige levensduur van het systeem. De functionaliteit van een mechatronisch systeem kan echter nadeling beïnvloed worden door zeer veel omgevingsinvloeden (storingen, temperatuur, trillingen,...) die de veroudering van het systeem kunnen versnellen of zelfs tot plotse falingen kunnen leiden. Helaas worden alle elektronica-gebaseerde systemen in toenemende mate gevoelig aan dergelijke omgevingsinvloeden. DIt verklaart waarom we ons wel degelijk moeten bekommeren om de korte- en lange-termijn effecten van hoge/lage temperaturen, trillingen, vochtigheid, electromagnetische storingen, enz.

Een van de voornaamste onderzoekspistes van de M-Group van KU Leuven betreft daarom het ontwerp, de ontwikkeling en validatie van "dependable" elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen. De term "dependability" is gedefinieerd als het vermogen van een systeem om zijn beoogde functionaliteit op een manier waarop met reden kan vertrouwd worden. Deze term omvat, onder andere, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, robuustheid en veiligheid. Meer concrete onderzoeksonderwerpen omvatten: EMC/EMI, System Safety, Highly Accelerated Lifetime Testing of HALT, virtuele en fysieke betrouwbaarheidstesten, missie- en veiligheidskritische elektronische systeme, "fault-tolerant" en "fail-operational" hardware ontwerp, "risk-and-hazard" analyze en management.

 

Trefwoorden:elektromagnetische compatibiliteit, betrouwbaarheid, veiligheid, highly accelerated lifetime testing, elektronische systemen
Disciplines:Sensoren, biosensoren en slimme sensoren, Andere elektrotechniek en elektronica, Veiligheidsingenieurswetenschappen, Mechatronica en robotica