< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Eigen Vermogen

Division

Tijdsduur:31 jan 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:-voert toegepaste onderzoeks-, studie-, expertise-, opleidings- en dienstverleningsopdrachten uit op het domein van de waterbouwkunde, de nautische wetenschappen, de milieukunde, en andere water-, zee-, waterweg-, haven- en scheepvaartgebonden aangelegenheden, voor binnen- en buitenlandse natuurlijke personen en publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen;
-valoriseert economisch de resultaten van de hierboven vermelde activiteiten