< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Duurzame Chemische Procestechnologie, Technologiecampussen Gent en Aalst

Technology Cluster

Tijdsduur:1 jan 2013 →  31 jul 2020
Organisatieprofiel:

Technologiecluster Duurzame Chemische Procestechnologie, Technologiecampussen Gent en Aalst

Chemische en Biochemische Procestechnologie en Regeling (BioTeC+)

Het wetenschappelijk onderzoek in Biotec+ concentreert zich op modelgebaseerde optimisatie en regeling van microbiële conversieprocessen. De onderliggende motivatie hiervoor is dat modelgebaseerde oplossingen om procesoptimisatie- en regeltechnische problemen op te lossen performanter en robuuster zijn dan heuristische oplossingen. Proces optimisatie wordt nagestreefd via de creatie van optimale omgevingsomstandigheden voor de cel. Deze onderzoekslijn is dan ook complementair met procesoptimisatie door genetische modificatie van de cel.

Om de doelstellingen te verwezenlijken is interdisciplinair onderzoek nodig: zowel concepten en technieken van mathematische modellering als gedetailleerde microbiologische/biochemische kennis zijn essentieel om tot een hoog-performante proces identificatie en regelstrategie te komen.

 

Trefwoorden:Procesregeling, Procesoptimisatie, Biochemische Procestechnologie, Chemische Procestechnologie
Disciplines:Katalytische reactietechnieken, Chemisch productontwerp en formulering, Algemene chemische en biochemische ingenieurswetenschappen, Process engineering, Scheidings- en membraantechnologie, Transportfenomenen, Andere (bio)chemische ingenieurswetenschappen