< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Directie Tech Transfer Office

Administrative Office

Tijdsduur:1 okt 2009  →  Heden
Organisatieprofiel:

Naast onderwijs en onderzoek vormt de uitbouw van een regionaal innovatiesysteem de derde belangrijke pijler van de Universiteit Hasselt. Onze universiteit levert een belangrijke bijdrage aan innovatie in Limburg door samen te werken met bedrijven en zo de aanwezige kennis maximaal te benutten voor de economische ontwikkeling van de regio.  De Tech Transfer Office (TTO) van de UHasselt speelt hierin een belangrijke rol. De TTO ondersteunt de onderzoekers in het opzetten van onderzoekssamenwerking met de industrie,  biedt advies rond octrooien en licenties  en begeleidt de onderzoekers ook bij het opstarten van een eigen onderneming.

Trefwoorden:clusters, community building, contractonderzoek, dienstverlening, innovatie, innovatiebeleid, intellectuele eigendom, kennistransfer, licenties, regionale innovatie, samenwerkingsovereenkomsten, spin-offs, technologie transfer