< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Dierkunde

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:1 jan 1970  →  Heden
Organisatieprofiel:

"De onderzoeksactiviteiten in de Zoologie onderzoekseenheid hebben in principe betrekking op de studie van genetische en phenotypical variatie van mannen. Gedurende de afgelopen decennia zijn onze onderzoeksactiviteiten voornamelijk gericht op de problemen van de menselijke groei en ontwikkeling. Studies van genetische invloeden op de groei en de rijping, door analyse van familiaire en dubbele gegevens hebben meer licht geworpen op de invloed van erfelijkheid en milieu op de menselijke ontwikkeling. Diverse studies van milieu-invloeden op de groei hebben plaatsgevonden, zoals de studie van het effect van verontreiniging van het milieu door lood op de groei in de kindertijd en het effect van verschillende socio-economische factoren op de ontwikkeling van kinderen, en de studie van het effectvan ziekten op de groei en de rijping, zoals astma, hypophosphataemic vitamine-D-resistente rachitis, kinkhoest, mazelen. Verschillende studies zijn uitgevoerd in de ontwikkelingslanden, zoals West-Bengalen, Zaire, en Guatemala. Een aantal van deze groeistudies hebben geleid tot de productie van de bevolking-specifieke groeireferenties of groeinormen: Belgie, Polen, Frankrijk, West-Bengalen, enz. Deze normen kunnen verifieren of het bereiken van de lengte of het lichaamsgewicht van een individueel kind ligt binnen het bereik van de normale variatie, of de toename van de grootte van meer dan een jaar normaal is, en of het patroon van de groei over een langere periode een vorm binnen de normale waarden is. Tot slot, het fenomeen van de seculaire trend, dwz de verandering in de totale omvang van de groeiende kinderen en volwassenen van de ene generatie op de andere, is uitvoerig bestudeerd in de Belgische bevolking."

Trefwoorden:Mathematical Models, Aneuploidy, Growth Standards, Water Quality, Interphase, Automation, (Cyto)Genetics, Testing, Metaphase, Mutation, Human Growth And Genetic Factors, Cancer, Image Analysis
Disciplines:Morfologische wetenschappen, Bio-informatica en computationele biologie, Genetica