< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Departement Computerwetenschappen

Department

Tijdsduur:1 okt 1981 →  Heden
Organisatieprofiel:

Het Departement Computerwetenschappen bestaat uit vijf eenheden. Vier hiervan zijn verspreid over acht locaties in Vlaanderen, met het zwaartepunt in Leuven op Campus Arenberg: Gedistribueerde en Veilige Software (DistriNet), Declaratieve Talen en Artificiële Intelligentie (DTAI), Mens-Computer Interactie (HCI), en Numerieke Analyse en Toegepaste Wiskunde (NUMA). De vijfde eenheid bevindt zich op de Campus Kulak Kortrijk (Computerwetenschappen@Kulak).

  • Afdeling Gedistribueerde en Veilige Software (DistriNet): Actief rond onderzoek in ICT security, software engineering, en alle soorten systemen en gedistribueerde systemen. DistriNet verricht fundamenteel onderzoek, strategisch en toegepast onderzoek, alsook valorisatie in een industriële context. Een ware pionier voor het internet in België, en een autoriteit op het gebied van software security.

  • Afdeling Declaratieve Talen en Artificiële Intelligentie (DTAI): Fundamenteel en toegepast onderzoek binnen de domeinen van Declaratieve Talen, Machine Learning en Knowledge Representation. Onderverdeeld in twee onderzoeksgroepen: Machine Learning (toepassing van artificiële intelligentie op de analyse van data) en Declarative Languages and Systems (ontwikkeling van declaratieve talen en systemen, en hun praktische toepassingen).

  • Afdeling Mens-Computer Interactie (HCI): Fundamenteel en toegepast onderzoek naar hoe mensen interageren met informatie. Onderverdeeld in vijf onderzoeksgebieden: Virtual, Augmented, en Mixed Reality (ARIA), Onderzoek naar datavisualisatie, recommendation en augmentation (Augment), Mensgerichte systemen voor gezondheidszorg, onderwijs, kunst en entertainment (e-Media), Geavanceerde grafische rendering algoritmen (Graphics), Verwerken van natuurlijke taal en multimedia, informatieontsluiting en -interactie (LIIR).

  • Afdeling Numerieke Analyse en Toegepaste Wiskunde (NUMA): Ontwikkeling, analyse en implementatie van numerieke algoritmen, en hun toepassing in (voornamelijk, maar niet beperkt tot) wetenschappen en ingenieurswetenschappen. Onderzoek focust zich op fundamentele algoritmische innovaties en een gedetailleerde analyse van hun juistheid en efficiëntie. Dit werk steunt op een combinatie van wiskundig inzicht, ontwerp van algoritmen, en softwareontwikkeling.

  • Computerwetenschappen@Kulak: Fundamenteel en toegepast onderzoek naar heuristische algoritmen voor combinatorische optimalisatie en hun verband met machine learning. Typische toepassingsgebieden situeren zich in de logistiek, personeelsplanning, de gezondheidszorg en de biomedische wereld. Fundamenteel en toegepast onderzoek naar de principes van zelf-adaptieve systemen, die als doel hebben om systemen robuust te maken tegen onzekerheden waaraan moderne software systemen onderhevig zijn.
Trefwoorden:artificial intelligence, distributed and secure software, Computer science, computational mathematics, scientific computing, combinatorial optimization, human-computer interaction
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Computerarchitectuur en -netwerken, Distributed computing, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Programmeertalen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Andere informatie- en computerwetenschappen