< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Departement Aard- en Omgevingswetenschappen

Department

Tijdsduur:1 jan 2008 →  Heden
Organisatieprofiel:

De belangrijkste opdracht van het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen is om state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek uit te voeren met betrekking tot het functioneren van de geo- en ecosystemen op verschillende ruimtelijke en temporele schalen, met inbegrip van de interactie tussen mens en milieu en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. De afdeling richt zich op het verstrekken van aantrekkelijke academische opleiding op internationaal niveau op het gebied van bio-engineering, geologie, geografie en toerisme. De afdeling richt zich op het leveren van een belangrijke bijdrage aan het wetenschappelijk inzicht in maatschappelijke thema's zoals milieuverontreiniging, voedselproductie, klimaatverandering, natuur en landschapsbeheer, bodem- en waterbeheer, de exploitatie van ondergrondse rijkdommen, landelijke en stedelijke ontwikkeling, internationale ontwikkelingssamenwerking en toerisme.

Hett Departement Aard- en Omgevingswetenschappen bestaat uit de volgende vijf afdelingen:

  • Afdeling Geografie en Toerisme
  • Afdeling Geologie
  • Afdeling Bodem- en Waterbeheer
  • Afdeling Bos, Natuur en Landschap
  • Afdeling Bio-economie
Trefwoorden:Environment
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Geofysica, Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen, Andere aardwetenschappen, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Geomatische ingenieurswetenschappen