< Terug naar vorige pagina

Organisatie

De Wulf-Mansioncentrum voor Antieke, Middeleeuwse en Renaissancefilosofie (OE)

Tijdsduur:1 jan 1995 →  Heden
Organisatieprofiel:

Het De Wulf-Mansioncentrum is een onderzoekscentrum voor Antieke, Middeleeuwse en Renaissancefilosofie. Lopende projecten: geschiedenis van het Platonisme: studie van Plato, de Oude Academie, Academisch scepticisme, Posthellenistisch platonisme; Neoplatonisme: Neoplatoonse metafysica, ontologie, natuurfilosofie, wetenschapsleer, filosofische methodologie; kritische editie van Neoplatoonse commentaren op Plato (Proclus In Timaeum, Proclus In Euclidem); - Middeleeuwse scholen: Thomisme, Albertisme, Nominalisme; - Marsilius van Inghen (kritische editie van de commentaar op de Sententia); - Heymericus de Campo (kritische editie van de Opera Selecta); - De receptie van De caelo in de dertiende eeuw  (in het bijzonder Moerbeke's vertaling van Simplicius' In De caelo ; Petrus de Alvernia, Questiones super De celo); - commentaren op De motu animalium (Petrus de Alvernia, Burlaeus etc.); - Averroisme aan het eind van de 13de eeuw (editie van Averroes' De beatitudine anime, van Henry Bate's Speculum divinorum, en van Ferrandus Hispanus'  commentaar op de Metafysica); - Hendrik van Gent (editie van de Opera Omnia); - Het centrum coördineert eveneens de editie van de middeleeuwse latijnse vertalingen van Aristoteles  (Aristoteles Latinus). In voorbereiding Moerbekes vertalingen van de Physica, De anima, De historia animalium, De motu animaliu en De progressu animalium. - Het Centrum is eveneens betrokken bij de editie van de Avicenna Latinus . Het Centrum organiseert seminaries en colloquia in het domein van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte. Publicaties: Ancient and Medieval Philosophy. Series 1; Ancient and Medieval Philosophy; Henrici de Gandavo Opera Omnia; Corpus Latinum Commentariorum in Aristotelem Graecorum. Samen met het Thomas-Institut (Universität zu Köln) geeft het centrum een tijdschrift uit : Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales.

Trefwoorden:Antieke wijsbegeerte, Middeleeuwse wijsbegeerte, Wijsbegeerte van de renaissance
Disciplines:Theorie en methodologie in de filosofie