< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Centrum voor Politicologie (OE)

Tijdsduur:1 jul 1977 →  Heden
Organisatieprofiel:

De leden van het Centrum voor Politicologie (voorheen Afdeling Politologie) verrichten onderzoek naar de centrale instellingen en besluitvormingsprocessen eigen aan moderne democratieën. Zij richten hun aandacht op vier grote domeinen: verkiezingen, politieke partijen en middenveld, parlementen, en regeringen. Zij hebben aandacht voor structurele en culturele determinanten van de werking van deze democratieën, voor hun besluitvormingspatronen, alsook voor hun dynamische ontwikkeling en hun historische wortels. België vormt een bevoorrecht terrein van onderzoek, zonder dat het comparatief perspectief wordt verwaarloosd. Meer informatie: (URL:http://www.kuleuven.be/politicologie)www.kuleuven.be/politicologie.

Trefwoorden:Elections, Proportional respresentation, Powerdistribution, Political decision making, Elite, Political parties
Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen