< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie

Division

Tijdsduur:1 okt 1985  →  Heden
Organisatieprofiel:

Het Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie voert onderzoek naar de volgende onderwerpen: - Pathogenese van trombose. - Ontwikkeling van nieuwe antitrombotische en trombolytische middelen. - Ontwikkeling van testen voor de diagnose van (een neiging tot) trombose. - Genregulering van fybrinolitische componenten. - Pathogenese van atherosclerose; 'reverse cholesterol transport'. - Signaaltransductie in humane bloedplaatjes en endotheelcellen. - Genetica van bloedingen en trombose - Diagnose en monitoring van diepe veneuze trombose. - Klinische chemie en eiwitchemie. - hybridomen en monoklonale antilichaam-technologie. - Recombinant DNA technologie. -  Plasminogeenactivatoren. - Muis moleculaire genetica.

Trefwoorden:Protein engineering, Mouse molecular genetics, Monoclonal bodies, Gene regulation, Atheroslcerosis, Thromolytic agents, Fibrinolysis, Thrombosis
Disciplines:Cardiale en vasculaire geneeskunde