< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Centrum voor Gezondheidseconomisch Onderzoek en Modelleren van Infectieziekten (CHERMID)

Research Group

Tijdsduur:1 jan 2019 →  Heden
Organisatieprofiel:Het Centrum voor Gezondheidseconomisch Onderzoek en Modelleren van Infectieziekten (CHERMID) heeft uitgebreide expertise op het gebied van gezondheidseconomie, biostatistiek en wiskundige modellen. CHERMID is multidisciplinair en heeft momenteel 14 onderzoekers in dienst, vaak met meerdere achtergronden (economie, geneeskunde, wiskunde, statistiek, informatica, natuurkunde, biologie en (bio/handels) ingenieurs). CHERMID voert zowel conceptueel-methodologisch als toegepast onderzoek uit. In de gezondheidseconomie omvat dergelijk onderzoek de ontwikkeling van: (1) internationale normen voor het uitvoeren en interpreteren van gezondheidseconomische evaluaties, met name met betrekking tot infectieziekten; (2) methoden voor het omgaan met onzekerheid in gezondheidseconomische evaluaties; (3) methoden om determinanten van gezondheid en gezondheidszorgconsumptie te identificeren; (4) methoden voor het schatten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven; (5) bevragingen om te analyseren: (a) risicopercepties van mensen over infectieziekten en vaccins; (b) criteria voor de priorisering van gezondheidszorg; (c) gezondheidszorgconsumptie binnen en buiten hospitalen; (d) gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Bovendien ontwikkelt CHERMID methoden voor het modelleren van infectieziekten met betrekking tot: (1) infectieziekteverspreiding tussen gastheren; (2) immunologische responsmechanismen binnen een gastheer; (3) combinatie van (1) en (2) in geïntegreerde modellen; (4) aantonen van fit en validiteit van modellen; (5) computationele optimalisatie van individu-gebaseerde modellen; (6) verzamelen en kwantificeren van serologische gegevens en sociale contactpatronen die relevant zijn voor transmissie; (7) Integratie van gedragsverandering op basis van risicopercepties in individu-gebaseerde modellen. Talrijke methodologische en beleidsstudies zijn uitgevoerd door CHERMID in verschillende landen, waaronder model, ziektelast en economische evaluatiestudies toegepast op influenza, respiratoir syncytiaal virus (RSV), pneumokokken, mazelen, bof, rubella, varicella-zoster, cytomegalovirus, pertussis, poliomyelitis, hepatitis A hepatitis B, hepatitis C, HIV, meningokokken C, humaan papillomavirus, rotavirus, dengue, malaria en buiktyfus. De toepassingen voor de komende jaren zijn voornamelijk gefocust op mazelen-bof-rubella, pneumokokken, influenza en RSV.
Trefwoorden:MODELLERING, EPIDEMIOLOGIE, INFECTIEZIEKTEN, PUBLIEKE GEZONDHEID, GEZONDHEIDSECONOMIE
Disciplines:Infectieziekten