< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Centrum voor Ethiek

Research Group

Tijdsduur:1 jan 1970 →  14 mrt 2012
Organisatieprofiel:

De leden van het team hebben ervaring in normatieve ethiek, moraalwetenschappen en toegepaste ethiek. Als team zijn we geïnteresseerd in de interrelatie tussen theoretische en praktische aspecten van de ethiek (1). Hierbij voeren we empirisch onderzoek uit in een interdisciplinaire context (2). Ethische theorieën tonen hun praktische relevantie in allerlei gevallen waarin personen hun handelingen rechtvaardigen. We zetten deze situaties af tegen de achtergrond van culturele determinanten zoals secularisatie, wetenschap, multiculturalisme en mediatisering. Hierbij schenken we aandacht aan autonomie en het welzijn van personen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en rechtvaardige instellingen. We analyseren het deontologische en juridische kader van sommige praktijken. Wij onderzoeken 3 domeinen van praktijken: a. Gezondheidszorg en experimenteel onderzoek naar mensen: morele aspecten van de gezondheidszorg voor EU-immigranten, personen met een handicap, genetische diagnose voor preimplantatie, onderzoek naar menselijk embryonaal stamcellen, de commodificatie van menselijk materiaal, euthanasie en beslissingen over de afloop van het leven bij incompetente personen. b. Nieuwe digitale media: de morele aspecten van 'sociale virtuele werelden' en hun betekenis voor de realiteit perceptie en identiteit, sociale interactie, marketing en maatschappelijke verwachtingen. c. Gender, seksualiteit en de multiculturele samenleving: de morele aspecten van feminisme, de sociale integratie van migranten, het hoofddoekendebat en geweld in seksuele relaties. Voor het interdisciplinair en empirisch onderzoek (kwalitatief) werken we samen met de volgende onderzoekscentra: Studie van de Verlichting en Hedendaagse Humanisme (VERL). Studies over media, informatie en telecommunicatie (SMIT). Gender en Diversiteit (RHEA). Wetenschappen, Wetenschap, Technologie en Samenleving (LSTS) Afdeling Embryologie en Genetica (EMGE) End-of-Life Care Onderzoeksgroep (ZRL) S. Kierkegaard Onderzoekscentrum Kopenhagen Universiteit voor Humanistiek Utrecht (UvH) Bioethics Instituut Gent (BIG)

Trefwoorden:ethics, bioethics, existential ethics, feminist ethics
Disciplines:Filosofie, ethiek en religiestudies