< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Centrum voor Ethiek

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Wijsbegeerte
Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Het onderzoek van het centrum valt onder het zwaartepunt 'Rede en Moderniteit' van het Departement Wijsbegeerte. De onderzoeksactiviteiten van de leden van het Centrum voor ethiek situeren zich op 2 onderzoekslijnen, die respectievelijk tot de fundamentele en de toegepaste ethiek behoren. 1. 'Fenomenologie en hermeneutiek van de morele ervaring in de Moderniteit'. 2. 'Economie en ethiek'. Vanuit hun specialisme of interesses nemen de leden van het Centrum voor ethiek deel aan de maatschappelijke discussies over ethische kwesties op diverse domeinen. Zij participeren, zoveel als de beperkte omkadering hen toelaat, aan publieke debatten en netwerken op het domein van media-ethiek , bio-ethiek, zaken-ethiek, zingeving en economie, feminisme en vrouwenstudies.
Trefwoorden:TOEGEPASTE ETHIEK, FILOSOFIE EN POLITIEK, ETHIEK, ECONOMISCHE FILOSOFIE, GESCHIEDENIS VAN DE ETHIEK, MORAALPSYCHOLOGIE, HERMENEUTIEK
Disciplines:Theorie en methodologie in de filosofie, Filosofie, Ethiek, Andere filosofie, ethiek en religiestudies niet elders geclassificeerd