< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Biologie van de testis

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:3 dec 2008  →  Heden
Organisatieprofiel:

Ons doel is infertiliteit te voorkomen na gonadotoxische behandelingen. Fertiliteit kan bewaard worden door het verlies aan gameten/precursoren te beperken of door gameten/precursoren te bewaren. Terwijl volwassen mannen spermatozoa kunnen inbanken voor de behandeling, kunnen prepubertaire jongens dat niet. Het bewaren van spermatogoniale stamcellen(SSC) zou daarom een manier kunnen zijn om infertiliteit te voorkomen. Bij genezing zouden SSC gereïntroduceerd worden in de testes met de bedoeling spermatogenese te regenereren. De transplantatie van testisweefsel kan een alternatief zijn. Wij onderzoeken:

  • De mogelijkheid om SSC te bewaren en te transplanteren als suspensie of als weefsel
  • De mogelijkheid en de veiligheid van reproductie na transplantatie van SSC
  • Het optimialiseren van de regeneratie van spermatogenese
  • De preventie van verlies aan gametogene cellen door gonadotoxische behandelingen
  • De generatie van gametogene cellen van embryonale stamcellen
  • De pluripotentie van SSC
Trefwoorden:spermatogonia, stem cell, infertility, transplantation, spermatogenesis
Disciplines:Medische systeembiologie, Gynaecologie en verloskunde