< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Bio-imaging lab

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:De Magnetische Resonantie (MR) techniek, zowel beeldvorming (MRI) als spectroscopie (MRS) kan een zeer grote verscheidenheid aan (biochemische en fysiologische) processen in levende biologische systemen meten en ze doet dat op een volledig niet-invasieve manier. Met betrekking tot de hersenen levert deze techniek zelfs informatie over hersenactiviteit. De laatste jaren werd (micro) MR apparatuur ontwikkeld dat dergelijk onderzoek toelaat op zeer kleine proefdieren, zoals muizen. Het betreft hier MR apparaten met een zeer hoog magnetische veld (7 Tesla) teneinde de voor zeer kleine proefdieren noodzakelijk hoge spatiale resolutie te behalen in beeldvorming en spectrale resolutie in spectroscopie. Het Bio-Imaging Lab beschikt over dergelijke apparatuur en gebruikt die voor in-vivo hersenonderzoek van 1) ratten en transgene muismodellen voor humane neurodegeneratie (bv ziekte van Alzheimer en van Parkinson, Amyotrofe Lateraal Sclerose, mentale retardatie modellen e.a.) en 2) zangvogels als model voor neuroplasticiteit, neurogeneratie en cognitieve aangeleerde processen. Inzake transgene muizen onderzoek ligt de nadruk op in-vivo niet-invasieve fenotypering van neurodegeneratie met de nadruk op kwantitatieve volumetrische neuroanatomie (inclusief hersenvezels tracking), neuropathologie (zoals in vivo detectie van AD plaques), neurofysiologie (kwantitatieve bepaling van cerebrale perfusie en bloedvolume), vasculaire neuronale koppeling (hersenactiviteit gekoppeld aan cerebrale perfusie en weefsel oxygenatie) en tot slot moleculaire beeldvorming (Manganese Enhanced MRI, stam cell tracking, multimodale beeldvorming). Dezelfde aspecten worden bestudeerd om de impact van therapeutische regimes te evalueren. 2) Betreffende zangvogelonderzoek ligt de nadruk op de impact van seizoenale en hormonale wijzigingen op de kwantitatieve, fysiologische en functionele aspecten van hersenplasticiteit alsook op auditieve perceptie en verwerking.
Trefwoorden:FENOTYPE, FUNTIONAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING (FMRI), NEURODEGENERATIE, TRANSGENE MUIZEN, ZANGVOGELS, IN VIVO MRI, MOLECULAIRE BEELDVORMING
Disciplines:Evolutiebiologie, Algemene biologie, Medische beeldvorming en therapie, Neurowetenschappen, Sociaal-medische wetenschappen, Andere paramedische wetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering