< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Betacel Neogenese

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:1 jan 2007  →  Heden
Organisatieprofiel:

Onvoldoende betacellen leiden tot een absoluut of relatief tekort aan insuline en respectievelijk, type I of type II diabetes. Het onderzoek binnen onze eenheid richt zich op de vraag hoe we deze verminderde beta cel massa kunnen compenseren door transplantatie of in situ differentiatie/expansie van beta en pre-beta cellen. De mechanismen om nieuwe, functionele beta cellen te genereren worden onderzocht via: - Differentiatie van endogene voorloper- of stamcellen - Bescherming en proliferatie van reeds bestaande betacellen - Transdifferentiatie van niet-beta tot betacellen Ons onderzoek situeert zich binnen het JDRF Center for Beta Cell Therapy in Diabetes en het Beta Cell Biology Consortium.

Trefwoorden:beta cell, diabetes, cell therapy
Disciplines:Andere biologische wetenschappen, Systeembiologie