< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Beleidsinformatica (MIS)

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Het departement Beleidsinformatica heeft drie specifieke onderzoeksterreinen: - managementaspecten van de informatica - technische informatica - ontwikkeling van informatiesystemen. Het onderzoeksterrein 'Managementaspecten van de informatica' is geconcentreerd op IT governance en zijn ondersteunende structuren, processen en relationele mechanismen. Specifieke aandacht wordt besteed aan de Balanced Scorecard als meet- en management instrument. Dit onderzoek concretiseert zich in drie projecten: IT governance in de praktijk, de relatie tussen bedrijfs- en IT doelstellingen, en de verdere ontwikkeling van een IT controle standaard (COBIT). Het onderzoeksluik 'Technische Informatica' omvat onderzoek naar applicatie raamwerken voor het opereren van gedistribueerde content netwerken in het algemeen, en digitale multimedia in het bijzonder. Het onderzoek betreffende Ontwikkeling van informatiesystemen spitst zich toe op de analysefase en vroege ontwerpfase van de ontwikkeling van informatiesystemen, meer bepaald op de conceptuele modellen die gebouwd worden zowel van de data als processen van het informatiesysteem (o.m. object-georiënteerde modellen (UML), workflow modellen en data modellen). Van deze conceptuele modellen worden belangrijke kwaliteitseigenschappen zoals aanpasbaarheid en variabiliteit onderzocht, voornamelijk d.m.v. gecontroleerde experimenten. De resultaten wijzen uit dat het abstractieniveau van een conceptueel model een significante invloed uitoefent op de evolueerbaarheid van informatiesystemen.
Trefwoorden:OBJECTGERICHTE DATABANKEN, SYSTEEMONTWIKKELING, SOFTWARE, IT BESTUURSSYSTEEM, DATACOMMUNICATIE, IT CONTROLENORMEN, GEDISTRIBUEERDE WORKFLOWS, IT STRATEGISCH MANAGEMENT
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Computerarchitectuur en -netwerken, Distributed computing, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Programmeertalen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Andere informatie- en computerwetenschappen, Archeologie van kunst