< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Astrofysica

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  30 sep 2012
Organisatieprofiel:De interesse van de onderzoeksgroep Astrofysica gaat vooral uit naar de structuur en de dynamische toestand van stervormingsgebieden gedurende de laatste faze van hun evolutie, d.w.z. systemen van recent gevormde sterren die nog ingebed zijn in de restanten van de interstellaire wolk waaruit ze werden gevormd. Binnen dit kader beoogt de groep een bijdrage te leveren op de volgende terreinen: - Het verzamelen van observationele informatie die nodig is bij de bouw van meer realistische modellen voor de faze-ruimte distributie van stellaire en interstellaire materie in een stervormingsgebied;- Het verbeteren van bestaande software voor de reductie van waarnemingsgegevens;- De gravitationele dynamica van open sterhopen, i.h.b. de fenomenen die kenmerkend zijn voor systemen met een relatief klein (100 to 1000) aantal sterren;- software voor de numerieke simulatie van de dynamische evolutie en voor de interpretatie van de resultaten hiervan; - toepassing van aangepaste statistische technieken voor parametrische en niet-parametrische schatting van waarschijnlijkheidsdichtheden bij de interpretatie van waarnemingsgegevens. In het voorbije decennium heeft de groep zich toegelegd op de verbetering van de precisie (minimaliseren van toevallige fouten) en de correctheid (minimaliseren van systematische fouten) bij de bepaling van radiële snelheden van vroeg-type sterren, in samenwerking met buitenlandse groepen onder de auspiciën van I.A.U.-commissie 30. Op dit ogenblik onderzoeken we de multipliciteit van de leden van de Sco-Cen associatie, gebruik makend van astrometrische en fotometrische gegevens van de HIPPARCOS missie, de fotometrische databank ASAS en doelgerichte spectroscopische waarnemingen. Tenslotte zijn we ook betrokken bij de voorbereiding van de volgende astrometrische ESA-zending (GAIA) die vermoedelijk in de periode 2010-2012 zal gelanceerd worden.
Trefwoorden:RADIUSSNELHEDEN, INTERSTELLAIR MIDDEN, STELLAIRE DYNAMICA, "EARLY TYPE"-STERREN
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Astronomie en ruimtewetenschappen