< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Antwerps Centrum voor Media in de Samenleving (AMSoC)

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Het Antwerps Centrum voor Media in de Samenleving (AMSoC) bestudeert hoe media de samenleving tegelijkertijd vormgeven en weerspiegelen. We ontwarren de complexe wisselwerking tussen media-industrie, technologie, representatie en gebruik enerzijds, en machtsverhoudingen, mechanismen van uitsluiting en democratische politiek anderzijds. Het werk van het centrum is geworteld in een constructionistische visie op de sociale werkelijkheid. Het uitgangspunt is dat media niet louter een afspiegeling zijn van de samenleving, identiteiten en sociale verhoudingen, maar deze actief vormgeven in dagelijkse processen van betekenisgeving. Wij combineren een kritisch-interpretatieve benadering, gericht op een gecontextualiseerd en holistisch begrip van de sociale wereld, met rigoureus sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar mediaproducten, -praktijken en -gebruiken.
Trefwoorden:JOURNALISTIEK, MEDIACULTUUR, REPRESENTATIES, POPCULTUUR, MEDIABELEID, IDENTITEIT, SOCIAAL CONFLICT
Disciplines:Media- en communicatietheorie, Journalistiek, Culturele media, Mediadiscours receptie