< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Antwerp Centre for Digital humanities and literary Criticism (ACDC)

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Letterkunde
Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:De analyse en interpretatie van teksten vormen een centraal gegeven binnen de literatuurwetenschap. Momenteel wordt het spectrum van onderzoeksmethodes binnen de geesteswetenschappen (humanities) verrijkt door middel van automatisering (digital humanities). Naast 'close reading' wordt hierdoor 'distant reading' mogelijk, de verzamelnaam voor nieuwe methodes van digitale tekstanalyse die humane wetenschappers in staat stellen om niet alleen micro- maar ook macrofilologische fenomenen bloot te leggen zoals de ontwikkeling van narratieve patronen of structuren, het totstandkomen van complexe literaire werken, de overlevering en verspreiding van handschriften en boeken, de opsporing van varianten tussen tekstversies d.m.v. automatische collatie, computationele auteursherkenning of automatische tekstdatering. De onderzoeksgroep zet zich in om over de verschillende departementen heen bruggen te slaan. Het scala aan betrokken benaderingen is divers. De vele kruisverbanden tussen de verschillende departementen komen samen in het Platform Digital Humanities (uahost.uantwerpen.be/platformdh) aan de Universiteit Antwerpen, dat onderzoekers samenbrengt voor lezingen en discussies. Deze dynamiek proberen we ook te delen met onze studenten via de nexus onderzoek/onderwijs: leden van de onderzoeksgroep bieden, in samenwerking met collega's uit andere departementen, het Bacheloropleidingsonderdeel Digital Humanities aan en binnen het Masterprogramma de afstudeeroptie Digitale tekstanalyse. De onderzoeksgroep ziet digitaal onderzoek niet als een service of hulpwetenschap, maar als een methodologie met baanbrekend potentieel. Het gaat hierbij niet enkel om een schaalvergroting maar vooral om een wetenschappelijke strategie, niet enkel om computationele vaardigheden maar om een cluster van vernieuwende methodes die inzetbaar zijn in het letterkundige onderzoek en ook relevant zijn voor de andere deelrichtingen van onze faculteit, zowel op het gebied van de innoverende uitwerking van bestaand onderzoek, als op het vlak van de fundamentele kennisverlegging binnen het domein van Digital Humanities.
Trefwoorden:LITERAIRE KRITIEK, STYLOMETRIE, DIGITALE MENSWETENSCHAPPEN, DIGITALE TEKSTGENETICA, COMPUTATIONELE NARRATOLOGIE, DIGITALE TEKSTEDITIE
Disciplines:Talen, Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de talenstudies, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen