< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Afdeling Productietechnieken, Machinebouw en Automatisering

Tijdsduur:1 jul 1977 →  30 sep 2019
Organisatieprofiel:

De afdeling PMA (Productietechnieken, Machinebouw en Automatisering) is uniek in zijn multi-disciplinaire systeemaanpak bij de studie en ontwikkeling van innoverende producten, productieprocessen en intelligente (productie)machines. Onderzoeksprogramma’s worden primair gedefinieerd vanuit overwegingen van maatschappelijke (industriële) relevantie. Daarenboven worden fundamentele bijdragen geleverd aan de onderliggende wetenschappelijke disciplines (computational dynamics, optimalisatie, controletheorie, tribologie, signaalverwerking, ….). Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan valorisatie via spin-off bedrijven. PMA is via een aantal Core Labs deel lid van Flanders Make (www.flandersmake.be).

PMA’s strategische onderzoeksprogramma’s zijn:

  • Innoverende producten, productietechnieken en –systemen: additief manufacturing, plaatbewerking, subtractief bewerken en complexe producten, dimensionele meettechniek, productontwikkeling.
  • Ontwerp en analyse van machines: simulatie en testen van het hoge bandbreedte dynamisch gedrag van systemen, intelligente lichtgewicht structuren, modellering van meerlichamensystemen, schattingstechnieken voor mechatronische systemen, mechatronische systemen met slimme dynamica.
  • Mechatronica en robotica: ontwerp van mechatronische systemen, ultra-precisie machines, micro- en meso-mechatronische systemen, optimalisatie en controle voor autonome en cognitieve systemen en voor mens-machine interactie, real-time en embedded controle, nieuwe industriële robotica.

 

 

Trefwoorden:structuurdynamica, metrologie, Geluids- en trillingsanalyse, Ontwerp en analyse van machines, Innoverende producten, •, Productietechnieken en –systemen, Mechatronica, Robotica, intelligente lichtgewichtstructuren
Disciplines:Controlesystemen, robotica en automatisatie, Ontwerptheorieën en -methoden, Mechatronica en robotica, Computertheorie, Productietechnieken, Andere mechanische en productie ingenieurswetenschappen, Productontwikkeling