< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Afdeling Hydraulica

Division

Tijdsduur:1 jan 1998 →  31 jul 2020
Organisatieprofiel:

De afdeling Hydraulica van de KU Leuven heeft drie belangrijke onderzoekslijnen:

Stedelijke hydrologie en rivierkunde (prof. Patrick Willems)

  • Modellering van rivieren en rioleringen: temporele en ruimtelijke neerslagmodelling, hydrologische modellering van stroomgebieden, hydrodynamische modellering (incl. overstromingsgebieden), fysico-chemische waterkwaliteitsmodellering, impact van rioleringen op ontvangend oppervlaktewater, ontwerp van rioleringen, bi-directionele interactie tussen rioleringen en waterlopen, real-time voorspelling en sturing, onzekerheidsanalyse
  • Statistische analyse en stochastische modellering van hydrologische extremen, extreme-waarden-analyse, hydrologische tijdreeksanalyse
  • Impactanalyse van klimaatverandering op overstromingen, droogte en waterkwaliteit, klimaatscenario's en statistische neerschaling, klimaatadaptatieplanning

(Cohesief-) Sedimentmechanica (prof. Erik Toorman)

  • Ontwikkeling van verbeterde procesmodellen voor implementatie in numerieke sedimenttransportmodellen voor toepassingen in estuaria en kustgebieden. Volgende processen worden bestudeerd: sediment-turbulentie-interactie, flocculatie, erosie, sedimentatie, consolidatie, golf-slib-interactie (inclusief fluidisatie en liquefactie), en slibrheologie.
  • Onderzoek ten bate van baggerwerken en de bepaling van de nautische bodem.

Kusthydrodynamica en –morphodynamica & remote sensing (prof. Jaak Monbaliu)

  • Studie van golven, stromingen en sedimenttransport en hun onderlinge interactie in kustzones in de brede zin. Nadruk in het onderzoek ligt op:
  • Gebruik en ontwikkeling van spectrale golfmodellen en de koppeling met stromingsmodellen. Karakterisering van het golfklimaat. Invloed van de vorm van het golvenspectrum op het voorkomen van extreme individuele golven.
  • Invloed van klimaatverandering op stormopzet, golfklimaat en sedimenttransport in kustzones.
  • Geo-fysische karakterisering van intertidale zones met behulp van teledetectie.
Trefwoorden:Hydraulica, Rivieren, Sedimentmorfologie, Sedimentmechanica, Kusthydraulica, Rioleringen
Disciplines:Waterbouwkunde