< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Afdeling Dier en Mens

Division

Tijdsduur:1 aug 2015 →  31 jul 2020
Organisatieprofiel:

De afdeling Dier en Mens (A2H) is een afdeling binnen het Departement Biosystemen aan de KU Leuven, bestaande uit een transdisciplinair team van onderzoekers die actief zijn op het gebied van gezondheidstechnologie voor dier en mens. De missie van A2H luidt als volgt:

  • Uitvoeren van baanbrekend onderzoek om de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van individuele levende organismen (dier en mens) te verbeteren door:
    • ontwikkelen van nieuwe proceskennis (i.v.m. genomica, (epi)genetica, voeding, immunologie, fysiologie, bio-omgeving)
    • proceskennis te integreren met real-time procesmanagementtechnologie
  • Mensen leren hoe ze de gezondheid van dieren en mensen kunnen verbeteren door biosysteemtechnologie toe te passen op dierlijke en menselijke systemen
  • Creëren van toegevoegde waarde voor gezondheidstechnologie voor dier en mens door valorisatie van onderzoekoutput met stakeholders    

Centraal in de algemene aanpak van A2H is dat we technologie ontwikkelen voor het beheersen van dierlijke en menselijke gezondheidsprocessen, vertrekkend van proceskennis: "van biologie naar technologie".

Om deze aanpak te realiseren, is de divisie A2H georganiseerd in verschillende complementaire laboratoria/expertisedomeinen die zich richten op verschillende componenten van de A2H-benadering. De biologiecomponent wordt gedekt door de laboratoria van Livestock Genetics, Gene Technology, Host Pathogen Interactions, Nutrition and Health en Livestock Physiology. De technologiecomponent wordt ontwikkeld door de onderzoeksgroep Measure, Model & Manage Bioresponses (M3-BIORES). Het onderzoek van de divisie A2H heeft geleid tot de oprichting van verschillende spin-offs en octrooilicenties. De volgende spin-offs zijn reeds gestart (in chronologische volgorde): BioRICS, SoundTalks en Aqua4C. Octrooien werden in licentie gegeven aan Fancom BV, Petersime NV en Lysando AG.

Trefwoorden:bio-omgeving, genomica, engineering, voeding, Mens, dierproductie
Disciplines:Signaalverwerking, Biologische systeemtechnologie, Productie van landbouwdieren, Dierkundige biologie