< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Afdeling Bos, Natuur en Landschap

Division

Tijdsduur:1 jan 1995 →  31 jul 2020
Organisatieprofiel:

De Afdeling Bos, Natuur en Landschap voert onderzoek naar duurzaam beheer van bos, natuur en land en functioneren van natuurlijke en kunstmatige ecosystemen op verschillende schaalniveaus. Het onderzoek focust daarbij op bossen, natuur, landbouwland, stedelijk groen en hun ecosysteemdiensten hierbij gebruikmakend van allerlei technieken zoals Geografische Informatiesystemen (GIS), Besluitsondersteunende Systemen (DSS), multricriteria analyse, Levenscyclusanalyse (LCA), aardobservatie, …

Trefwoorden:Canopy Modeling, Land management, Landscape ecology, Nature management, Forestry, Land surveying (GPS), Remote sensing, Earth observation
Disciplines:Ecologie, Milieuwetenschappen en management, Andere milieuwetenschappen, Bosbouw, Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen, Communicatietechnologie, Geomatische ingenieurswetenschappen, Landschapsarchitectuur, Kunststudies en -wetenschappen