< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Accountancy en financiering

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:In de onderzoeksgroep Accountancy en Financiering wordt fundamenteel en toegepast onderzoek uitgevoerd in de domeinen "Accountancy"', "Financiering" en "Insurance". Hieronder wordt een overzicht gegeven van de diverse onderzoekstopics die aan bod komen in het onderzoek. Domein Accountancy: • Financial accounting: externe verslaggeving, international accounting, de communicatie van bedrijven met de kapitaalmarkt , imitatiegedrag van ondernemingen, milieuverslaggeving, narratieve rapportering, internet rapportering, de overgang naar IFRS en de invloed op de gerapporteerde financiele positie, kwaliteit van de financiële verslaggeving • Management accounting en controle: systemen van kostentoewijzing op korte termijn, analyse van het kostengedrag op lange termijn, planning en controle • Auditing: auditkwaliteit en assurance services, auditor independence & expertise, assurance on sustainability & environmental reporting • Management information systems: het opzetten van accounting informatiesystemen, evoluties op het vlak van XBRL, de invloed van de implementatie van ERP-systemen • Earnings management: de mechanismen van winststuring, factoren die winststuring beïnvloeden, earnings management onder IFRS versus nationale accountingstandaarden Domein Financiering: • Financieel management: evolutie van de rol van de CFO, de financieringspolitiek van Belgische beursgenoteerde ondernemingen, het gebruik van financiële technieken bij het investeringsproces, value-based management en creatie van aandeelhouderswaarde, financieel risicobeheer • Financiële economie: de werking van de financiële markten, aandelen- en obligatierendementen, optimale portefeuilleselectie, beleggingsevaluatie, omkeringen van extreme prijsdalingen in financiële markten, statistische modellen voor aandelenprijzen, credit default swap waardering • Bank- en verzekeringswezen: de winstgevendheid van de banken, onderzoek van de verslaggeving i.v.m. met het risicobeleid, de rol van de Belgische gemengde banken • Personal finance: het vermogensrisico, vergelijking van het recht van opstal en vruchtgebruik Domeinen Accoutancy en Financiering: • Corporate governance, accounting en financiering in ondernemingsgroepen en MNO • KMO-management: het gebruik van financiële bootstrappingtechnieken, management accounting en controle systemen in de context van KMO''s • Familieondernemingen: financieel management, de opvolgingsproblematiek in familiale KMO''s • Tax management: transfer pricing, fiscale rulings, internationale fiscaliteit- Domein Insurance: • Stochastische modellen in financiële en actuariële wiskunde • Verdelingen van financiële en actuariële grootheden bij stochastische rentevoeten: analytische berekeningen en benaderingsmethoden in het geval van onvolledige informatie • Afhankelijkheid van risico's: afhankelijkheidsmaten en modellering met copula's
Trefwoorden:AUDITING, IFRS, INVESTERINGSANALYSE, MANAGEMENTBOEKHOUDEN, FINANCIELE BOEKHOUDING, BESTUUR VAN EEN ONDERNEMING, FINANCIELE ECONOMIE, FINANCIEEL MANAGEMENT
Disciplines:Toegepaste economie, Bedrijfsadministratie en boekhouding, Management