< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Aangeboren Afwijkingen in Immunologie

Lab

Tijdsduur:1 mrt 2006 →  Heden
Organisatieprofiel:

Het Laboratorium Kinderimmunologie omwat twee belangrijke onderzoeksluiken: 1) de studie van allergische ziektebeelden met aan de ene kant de studie van bovenste en onderste luchtweginflammatie (in nauwe samenwerking met de laboratoria voor Klinische Immunologie en Pneumologie) waarvoor we in huis gekende muizenmodellen voor allergisch astma gebruiken en nieuwe muizenmodellen voor niet-allergisch astma ontwikkelen en tevens translationeel onderzoek in patiënten met bovenste en onderste luchtweginflammatie verrichten, met cross-sectionele studies en studies na experimentele provocatie (allergeen, inspanning, koude lucht, ...) en aan de andere kant tolerantie inductie voor allergenen bestuderen, waarbij we focussen op natuurlijke (longitudinale studies) en geïnduceerde (immunotherapie) tolerantie-inductie en (cutane versus systemische) mastocytose bij kinderen. 2) de studie van primaire immuun deficiencies (PID)  voor dewelke we Exoom and genoom sequencing naar aangeboren afwijkingen in de immuniteit uitvoeren, zoals voor Hyper-IgE en IPEX syndroom: nieuwe mutatie analyse,  Stat 1 toegenomen functie mutaties: klinisch phenotype en moleculaire analyse en de rol van hematopoeitische stamceltransplantatie voor PID.

Trefwoorden:kinderen, primaire immuundeficientie, allergie, luchtweginflammatie, tolerantie-inductie
Disciplines:Pediatrie en neonatologie, Verpleegkunde