< Terug naar vorige pagina

Organisatie

360° Zorg en Welzijn

Research Group

Hoofdorganisatie:Hogeschool Gent
Tijdsduur:21 sep 2020 →  Heden
Organisatieprofiel:

Vanuit een brede 360° benadering focussen we op vier dimensies van duurzame zorg: persoonsgericht, netwerkgericht en omgevingsgericht werken, met ICT als hefboom. Het onderzoek binnen 360° Zorg en Welzijn is sterk multidisciplinair en gebeurt in nauwe samenwerking met (verenigingen van) personen met en zorg- ondersteuningsnood en hun netwerk, het werkveld en beleidsmakers. Samen bouwen we expertise uit met focus op het ontwikkelen en evalueren van methodieken en praktijkinstrumenten. 

We bieden dienstverlening rond diverse thema's zoals communicatie en taal in de zorgverlening met ICT als hefboom, ondersteuning van mantelzorgers, interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn, en groene zorg. 

Trefwoorden:vergrijzing, meertalige hulpverlening, cultuursensitieve hulp, eerstelijnszorg, interprofessionele zorg, integrale zorg, vermaatschappelijking, schisis, logopedie, ergotherapie, verpleegkunde, orthopedagogie, sociaal werk, IT en zorg, decubitus, competenties zorgprofessionals, simulatie-onderwijs, groene zorg, dierenwelzijn, informele zorg, mantelzorg, psychosociaal welzijn, ouderenzorg
Disciplines:Spraak-, taal- en gehoorwetenschappen, Alternatieve en ondersteunende communicatie, Taalontwikkeling, Spraak- en taaltherapie, Stemonderzoek, Animal-assisted therapy, Andere paramedische wetenschappen, Psychiatrie en psychotherapie, Andere medische en gezondheidswetenschappen, Artificiële intelligentie, Programmeertalen, Visual computing, Computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen, Medische beeldvorming en therapie, Organisatie van de gezondheidszorg, Maatschappelijke gezondheidszorg, Gezondheidswetenschappen, Diergeneeskunde, Psychologie en cognitieve wetenschappen, Orthopedagogiek en onderwijs voor specifieke onderwijsbehoeften, Ouderschap en gezinseducatie, Sociologie en antropologie, Sociale en economische geografie, Interculturele communicatie, Interpersoonlijke communicatie, Communicatiemanagement, Gezondheidsinformatica, Sociale en maatschappelijke informatica, Talen, Audiovisuele kunst en digitale media, Productontwikkeling