Open Science

FRIS en Open Science

Omdat het organiseren van data in grote digitale datacentra en het delen en gezamenlijk gebruiken van onderzoeksgegevens  steeds belangrijker wordt, is ook het delen van metadata een  belangrijke stap gebleken in het Open Access en Open Data-verhaal.
De Vlaamse overheid wil dan ook aan de hand van het FRIS-portaal bijdragen tot de open-data doelstelling voor overheden uit de Europese Digitale Agenda. Alle data in FRIS worden om die reden open en herbruikbaar aangeboden voor om het even welk IT-systeem. In de IT-architectuur zijn de nodige ontwikkelingen gedaan om een rechtstreekse en continue integratie tussen externe systemen en het FRIS-systeem in beide richtingen mogelijk te maken. Dit heeft als gevolg dat alle FRIS-data worden aangeboden als Open Data, meerbepaald via webdiensten.

Met het integreren van metadata van publicaties in onze FRIS-virtuele ruimte voor onderzoek maken we het meten van onderzoeksoutput makkelijker en kunnen we de verhouding zien tussen het budget dat de overheid aan onderzoek besteedt en wat dit aan onderzoeksresultaten oplevert. Via FRIS kan je doorlinken naar de open URL van de publicatie in de digitale repository van de wetenschappelijke instelling (DOI, Handle, URL). Afhankelijk van je licentie kan het zijn dat je op die manier rechtstreeks kan doorklikken naar de Open Access full tekst van de publicatie zelf.

Ook de volgende stap in het Open Access verhaal, ‘Open Data’, van het grootste belang. Niet enkel de resultaten, maar ook de ruwe onderzoeksgegevens moeten “open” beschikbaar zijn. Dit creëert niet alleen transparantie, maar stimuleert ook het onderzoek. Voorlopig zijn deze nog niet beschikbaar in FRIS, maar wij hopen ook hier in de toekomst de metadata te kunnen aanbieden.