< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Wim Martinet

  • Onderzoeksexpertise:Het onderzoek in het Laboratorium voor Fysiofarmacologie richt zich op de morfologische en hemodynamische veranderingen die optreden tijdens de ontwikkeling en het scheuren van atherosclerotische plaques. Verschillende experimentele modellen werden ontwikkeld in konijnen en genetisch gemodificeerde muizen. In dit kader is het belangrijk te vermelden dat we een uniek muismodel van atherosclerotische plaqueruptuur hebben op punt gesteld (en gevalideerd) met klinische eindpunten zoals een beroerte, myocard infarct en plotse dood. Toegang tot menselijk vasculair materiaal maakt validatie en extrapolatie van de gegevens, verkregen in dierproeven, mogelijk. Met behulp van immunohistochemische en moleculaire biologische technieken wordt de rol van apoptose, necrose, autofagie en intra-plaque angiogenese in de kwetsbaarheid van de atherosclerotische plaque uitgebreid bestudeerd. Functionele veranderingen van endotheelcellen en gladde spiercellen in atherosclerotische bloedvaten worden onderzocht in geïsoleerde cellen, vasculaire ringsegmenten en met behulp van elektrofysiologische technieken. Daarnaast worden ook farmacologische manipulaties uitgevoerd van de hierboven vermelde parameters, inclusief onderzoek naar potentiële plaque-stabiliserende therapieën. Ten slotte bestuderen we arteriële verstijving als een algemeen pathofysiologisch mechanisme bij hartfalen, nierfalen en hersendegeneratie. Al met al kan deze multidisciplinaire aanpak resulteren in een beter begrip van de verschillende factoren die betrokken zijn bij de etiopathogenese en de klinische gevolgen van atherosclerose en kan dit resulteren in nieuwe therapeutische interventies. Belangrijke wetenschappelijke prestaties • Ontrafeling van mechanismen van apoptose bij atherosclerose • Ontwikkeling van strategieën voor de selectieve klaring van macrofagen in atherosclerotische plaques via geneesmiddel-geïnduceerde celdood als een nieuwe benadering voor plaquestabilisatie • Inzichten in de rol van autofagie bij atherosclerose • Ontwikkeling van een muismodel voor atherosclerotische plaqueruptuur • Farmacologische modulatie van autofagie bij atherosclerose.
  • Trefwoorden:CELDOOD, MOLECULAIRE BIOLOGIE, NECROSE, ATHEROSCLEROSE, FARMACOLOGIE, APOPTOSE, AUTOFAGIE, Farmacie
  • Disciplines:Cardiale en vasculaire geneeskunde, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Farmacologie, Farmacotherapie
  • Onderzoekstechnieken:Moleculaire biologie, celcultuur, histologie en immunohistochemie, detectie van celdood
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Academische onderzoekers en farmaceutische bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van vasculaire biologie en celdood