< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Vijay Krishnan Kolinjivadi

  • Onderzoeksdoeleinden:Mijn voornaamste interesses liggen bij de sociale en politieke factoren die het ontwerp en de uitvoering van initiatieven voor duurzame ontwikkeling beïnvloeden. Ik richt me met name op de sociale en milieurechtvaardigheidsaspecten van ecosysteemdienstenbeleid voor ontwikkelingscontexten (in het bijzonder betalingen voor ecosysteemdiensten (PES); methodologische benaderingen voor complexe sociaal-ecologische besluitvorming; empirische bijdragen aan de politieke economie van hulpbronnenbeheer; en degrowth, en decoloniale ontwikkelingsfutures. Mijn onderzoek werd verricht in Canada, Zuid-Azië, Centraal-Azië en Zuidoost-Azië. Mijn theoretische benadering is interdisciplinair en komt grotendeels uit de hoek van de politieke ecologie, ecologische economie en kritische geografie.
  • Trefwoorden:ECONOMIE EN MILIEU, Rechtswetenschappen
  • Disciplines:Conservatie en biodiversiteit, Ecosysteemdiensten, Duurzame landbouw, Sociale bewegingen en collectieve actie
  • Onderzoekstechnieken:Mijn theoretische benadering is interdisciplinair en komt grotendeels uit de domeinen van de politieke ecologie, de ecologische economie en de kritische geografie. Ik pas gemengde kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden toe, waaronder sociale multi-criteria evaluatie; etnografie en observatie; en Q-methodologie,
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Milieubeleidsmakers; NGO's en uitvoerders van beleid voor het behoud van ecosysteemdiensten; organisaties van plaatselijke gemeenschappen en burgergroeperingen