< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Veerle Buffel

  • Onderzoeksdoeleinden  (University of Antwerp):HUIDIG ONDERZOEK-PROMISE Project (FWO-SBO), samenwerking tussen UA en ITGVerantwoordelijk voor Werkpakket 1: 'Web Respondent Driven Sampling' bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) in VlaanderenWerkpakket 2: Geschiktheid voor PrEP-gebruik bij SAM (analyse van de Together-data)-SCUBY (H2020), internationaal project, samenwerking tussen UA en ITG, "Scale Up and Integrated Chronic Care Package for diaBetes and hYpertensie' voor kwetsbare mensen inCambodja, Slovenië en België "Verantwoordelijk voor werkpakket 4: het onderzoeken en verzamelen van adequate (administratieve) gegevens voor het operationaliseren van indicatoren om opschaling tussen en binnen landen te monitoren, met behulp van een 'cascade of care' benadering. Onderzoek naar het verband tussen organisatie van de zorg en de kwaliteit van zorg (op basis van proces- en uitkomstindicatoren) alsook naar de ongelijkheid in zorggebruik en therapietrouw-België: ontwikkeling van cascades van zorg en kwaliteitsindicatoren van chronische DT2- en HT-zorg, met behulp van administratieve ziekteverzekeringsgegevens (gekoppeld aan laboratoriumgegevens) en de gezondheidsenquête.-Cambodia: ontwikkeling van huishoudensenquête om gegevens te verzamelen voor DT2 en HT zorg-Slovenië: administratieve data vgebruiken• Eerstelijns academie (Dr. Daniël De Coninck Fonds): Betrokken bij WP 1 (ontwikkeling van een onderzoek onder eerstelijnswerkers over zelfmanagementondersteuning, doelgerichte zorg en interprofessionele samenwerking) en WP4 (actieonderzoek naar zelfmanagementondersteuning, gebruikmakend van 'realist evaluation')• Rode neuzen-project (copromotor, Ugent): een cultureel gevoelig stigmaonderzoek onder adolescenten in Vlaanderen: oorzaken en gevolgen van stigmatisering begrijpen (Mixed method design)• Mind the Gate (co-supervisor, Ugent): beoordeling van verwijzingen of depressieve cliënten van huisartsen of verschillende etnische afkomst via videovignetten.• Expert in ECSR-netwerk: Arbeidsonzekerheid en gezondheid van gezinsleden, Bamberg, DuitslandBezig met: een institutionele benadering van het gebruik van geestelijke werkers in de geestelijke gezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg: grensoverschrijdend vergelijkend onderzoek naar de rol van beleid en sociale normenHUIDIGE EDUCATIE• Gastcollege over "(Bio) medicalisering" in Gezondheidssociologie (Universiteit Gent en UA)• Promotor van masterproeven: Syndemics, Discriminatie in de gezondheidszorg, werkloosheidsstigma, Arbeidsonzekerheid en geestelijke gezondheid bij kunstenaars
  • Trefwoorden  (University of Antwerp):MULTILEVEL ANALYSES, ARBEIDSVOORWAARDEN, ANTI-HYPERTENSIE, MAATSCHAPPIJLEER VAN GEZONDHEID, ANTIDEPRESSIVA, MEDICALISERING, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines  (University of Antwerp):Milieugezondheidszorg en veiligheid, Financiering van de gezondheidszorg, Gezondheidseconomie, Gezondheidspromotie en -beleid, Preventieve geneeskunde, Epidemiologie, Gehandicaptenzorg, Gezondheidszorg- en gemeenschapsdiensten, Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijnsgezondheidszorg, Gezondheids-, onderwijs en welvaartseconomie, Dataverzameling en data estimation methodologie, computerprogramma's, Vergelijkende en historische sociologie, Gezins- en huishoudstudies, Migratie, Sociale epidemiologie, Gezondheidsbeleid, Sociaal beleid, Ras- en etnische relaties, Sociologie van gender- en genderrelaties, Sociologie van gezondheid
  • Disciplines  (University of Antwerp):Sociologie van gezondheid, Vergelijkende en historische sociologie, Sociale epidemiologie, Sociologie van gender- en genderrelaties, Sociale differentiatie, stratificatie en sociale mobiliteit
  • Onderzoekstechnieken  (University of Antwerp):Onderzoeksmethoden-quasi experimenten (vignette survey)-surveys opstellen en uitrollen (qualtrics-sampling methoden (bv. web based respondent driven sampling)-Administratieve gezondheidszorgdata (+ koppeling met andere data, bv. labo data)Statistische methoden-multilevel analyses-logistische regressie analyses-Matching methods (propensity score matching)Statistiche software:-Spss, r, mlwin, stata (basis)(learning SAS)kwalitatief onderzoek-diepte interviews-focus groep discussies
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):-Onderzoekers-beleidsmakers-consultancy organisaties-Studenten-Politici-onderzoeksjournalisten-vakbonden-belangen organisaties-gezondheidsverzekeringen en mutualiteiten-gezondheidsinstelleningen (sciensano, sensoa, domus medica, ziekenhuizen,...)-farmaceutische industrie....