< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Trijntje Cornelissens

  • Onderzoeksdoeleinden:Mijn onderzoek situeert zich in Supply Chain en Operations Management en focust op het aligneren van het design en de planning van operaties van een industrieel bedrijf met zijn bedrijfsstrategie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met industriële contacten en de ANT/OR-onderzoeksgroep van het FBE departement Engineering Management.Het onderzoek is voornamelijk gericht op het ontwikkelen van nieuwe wiskundige modellen en oplossingsmethoden aan de hand van mathematisch programmeren, metaheuristieken en constraint programming. De gegevensinstanties zijn gebaseerd op realistische voorbeelden van industriële situaties. Het uiteindelijke doel is het bouwen van industriële beslissingsondersteunende tools met academische nauwkeurigheid.Twee hoofdthema's worden behandeld. Allereerst richten we ons op het strategisch ontwerp van (chemische) batch plants en streven we ernaar om eerdere, meestal op kosten gebaseerde modellen, te vervolledigen met moderne prestatiemaatstaven zoals betrouwbaarheid, reactievermogen en flexibiliteit van bedrijfsoperaties. Ten tweede wordt het strategisch ontwerp van e-commerce warehouses bestudeerd, waarbij dan weer de verschillende facetten van humane en geautomatiseerde operatoren worden geoptimaliseerd.
  • Trefwoorden:OPERATIONEEL ONDERZOEK, OPERATIONEEL MANAGEMENT, WISKUNDIG MODELLEREN, MAGAZIJN, WINKEL, PLANNING, META-HEURISTIEKEN, OPERATIONELE STRATEGIE, Natuurkunde
  • Disciplines:Operations-onderzoek en mathematisch programmeren, Intelligente transportsystemen, Productie automatisering, Productiebeheer, Logistiek en supply chain management, Verpakking, opslag en transport, Andere computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd, Mathematische methoden, programmeermodellen, mathematische en simulatiemodellering
  • Onderzoekstechnieken:Operations Research, Metaheuristieken, Constraint Programming.Theory of Constraints, Lean Management, Manufacturing Physics.Production scheduling, Master planning, Sales & Operations planning.Vehicle Routing, Order Picking, Order Batching heuristics.Decision support tools, Database techniques.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Industriële productiebedrijvenRetail- & DistributiebedrijvenIngenieursbedrijvenWarehouse management