< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Tommy D'Hose

  • Trefwoorden:regenwormen, nematoden, compost, bodemkwaliteit, bodem organische stof, B410-bodembeheer, vruchtwisseling, gewasopbrengst, B390-plantenteelt