< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Tom Breugelmans

  • Onderzoeksdoeleinden:Mijn expertise situeert zich in het domein van de elektrochemische ingenieurstechnieken. Zeer specifiek heb ik kennis over volgende topics:- Ontwikkeling van nieuwe katalysematerialen voor elektrodes in brandstofcellen, elektrolyzers en batterijen- Power-to-X, het gebruik van hernieuwbare elektriciteit als drijvende kracht voor een duurzame (CO2 vrije) productie van chemicaliën- CO2, conversie, elektrochemische, elektrokatalytische reductie van CO2 tot hoogwaardigere producten- Reactordesign, voornamelijk voor (elektrochemische) continue flowprocessen- Organische elektrosynthese- Elektrochemie, reactiekinetiek, reactiestudies, ...- Batterijen, brandstofcellen- Productie van (metallische) nanopartikels voor elektrokatalyse
  • Trefwoorden:ENGINEERING, ELEKTROCATALYSE, CORROSIE, CO2 CONVERSIE, ELEKTRODE MATERIALEN, ELEKTROCHEMISCHE REACTOR, ELEKTROCHEMIE, ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY (EIS), Scheikunde
  • Disciplines:Fysische chemie, Katalytische reactietechnieken, Heterogene katalyse, Algemene chemische en biochemische ingenieurswetenschappen, Process engineering, Transportfenomenen, Andere (bio)chemische ingenieurswetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Elektrochemische technieken (Lineaire Voltammetrie, Cyclische voltammetrie, Elektrochemische impedantiespectroscopie)CorrosieElektrokatalyse en elektrosyntheseReactorontwerp (micro- en mesoreactoren, elektrochemische reactoren), Elektrochemische CO2 omzetting (CCU), Power-to-XElektrolyseBatterijen en brandstofcellen
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Chemische Industrie, metaalverwerkende bedrijven, elektrochemische bedrijven, energieleveranciers, overheid, ...