< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Timo Van Canegem

  • Trefwoorden:interetnische ongelijkheid, mentale gezondheidssector, zittenblijven, asielzoekers, multilevel analysis
  • Disciplines:Toegepaste sociologie, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie, Sociale psychologie, Beleid en administratie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociale differentiatie, stratificatie en sociale mobiliteit