< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Tim Goedemé

  • Onderzoeksdoeleinden:Ik bestudeer armoede, ongelijkheid en sociaal beleid. Ik focus me hierbij in het bijzonder op hoe we armoede op een vergelijkbare manier over landen heen en doorheen de tijd kunnen conceptualiseren en meten en hoe armoede op een effectieve manier kan worden bestreden. Daarbij besteed ik veel aandacht aan de adequaatheid van de minimum inkomensbescherming en hoe deze kan worden verbeterd. Daarnaast werk ik aan onderzoek over welk beleid er nodig is om sociale en milieudoelstellingen met elkaar te verzoenen.
  • Trefwoorden:EFFICIËNTIE VAN SOCIALE BIJSTAND, VERGELIJKEND SOCIAAL BELEID, ARMOEDE EN ONGELIJKHEID, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Distributie, Welvaartseconomie, Sociale differentiatie, stratificatie en sociale mobiliteit, Sociologie van sociale klasse, Sociale stratificatie niet elders geclassificeerd
  • Onderzoekstechnieken:Analyse van sociale en inkomenssurveys (in het bijzonder EU-SILC, LIS, ECHP).Microsimulaties en standaardsimulaties.Onderzoek naar referentiebudgetten.Opzetten van eigen surveys (bv. over de niet-opname van uitkeringen waarvoor men recht heeft), in combinatie met administratieve data.Veldexperimenten.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:beleidsmakers op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.sociale partners en ruimere middenveldhet bredere publiek.