< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Thijs Vanden Nest

  • Trefwoorden:fosfor, bodem organische stof, fosforuitspoeling, organische meststoffen, fosfor beschikbaarheid, fosforanalyse van bodem & water, fosforpercolatieproeven, veldproeven, B410-bodembeheer, akkerbouwteelten, B390-plantenteelt