< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Thierry Backeljau

  • Onderzoeksdoeleinden:Mijn onderzoek richt zich op de taxonomie, fylogenie en populatiegenetica van dieren, en in het bijzonder van weekdieren (Mollusca), al komen ook tal van andere diergroepen aan bod, zoals platwormen (Platyhelminthes), ringwormen (Annelida) en miljoenpoten (Diplopoda). De gebieden waar ik mijn onderzoek uitvoer omvatten België en Europa, Macaronesië (Azoren, Kanarische Eilanden, Madeira and Kaapverdische Eilanden), Thailand, Vietnam, Nepal, Cuba, en Benin. Mijn onderzoek gebeurt aan de hand van morfologische en moleculaire technieken. Mijn interesse gaat daarbij vooral uit naar soortvorming in het algemeen en naar die van hermafrodieten in het bijzonder. Ik ben ook erg geïnteresseerd in de praktische aspecten van taxonomie (bv. zoölogische nomenclatuur) en evolutionair denken. Daarom verdedig ik de rol van taxonomie als maatschappelijk essentiële discipline en ben ik actief op het vlak van de “evolutie vs creationisme” problematiek, waarover ik regelmatig seminaries geef en artikels publiceer. Daarnaast werk ik ook rond geïntroduceerde en invasieve diersoorten, met een bijzondere aandacht voor landslakken. In dat verband ben ik editor binnen het “EASIN – European Alien Species Information Network” programma en leid ik ook een soortidentificatie team dat, op aanvraag, specimens en dierlijke fragmenten identificeert (zie: A barcoding facility for organisms and tissues of policy concern http://bopco.myspecies.info/). Vanuit mijn functie in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is mijn onderzoek sterk gebonden aan natuurhistorische collecties.
  • Trefwoorden:TAXONOMIE, NATUURLIJKE SELECTIE, POPULATIEGENETICA, ONGEWERVELDE DIEREN, FYLOGENIE, EXOTEN, EVOLUTIE, DIVERSITEIT VAN DE SOORTEN, Biomedische wetenschappen
  • Disciplines:Dierlijke genetica, Systematiek en taxonomie van dieren, Biologie van ongewervelden, Invasiebiologie, Biogeografie en fylogeografie, Fylogenie en vergelijkende analyse, Speciatie, Populatie, ecologische en evolutionaire genetica
  • Onderzoekstechnieken:De technieken waarmee ik vetrouwd ben, omvatten: anatomische dissectie (Gastropoda), morfometrie, eiwitelektroforese, DNA extractie, PCR, DNA sequencing, DNA fragment analyse (RAPD, RFLP, SSCP, microsatellieten, …), clusteringstechnieken, fylogenetische en populatiegenestische gegevensverwerking en interpretatie, soortidentificaties en -aflijning.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Brede publiek, journalisten (TV, radio, geschreven pers), beleidsmakers, forensische onderzoekers, douane, CITES-beambten, voedselagentschap, pest managers, biologen, leerkrachten, commerciële sector, burgerwetenschappers, natuurhistorische verenigingen, verzamelaars, …