< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Tessa De Vrieze

  • Onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Mijn expertisedomein ligt binnen de lymfologie: een bijzondere interesse voor lymfoedeem na kanker, maar ook primair (aangeboren) lymfoedeem of secundair (verworven) lymfoedeem ten gevolge van veneuze problematiek of andere oorzaken. Tijdens mijn doctoraatsperiode lag mijn focus op lymfoedeem na borstkanker; waarbij aandacht uitging naar evaluatiemethodes om lymfoedeem van de arm te evalueren, maar ook naar de effectiviteit van behandelmethodes (en zeer specifiek manuele lymfedrainage) voor borstkanker-gerelateerd lymfoedeem, tot de mate van functioneren en levenskwaliteit bij patiënten met lymfoedeem van de arm na borstkanker. Tijdens mijn postdoctoraal onderzoek trek ik mijn expertise door naar lymfoedeem ter hoogte van de onderste ledematen en voer ik onderzoek uit naar evaluatie methodes van uni- en bilateraal lymfoedeem ter hoogte van de benen en genitaal oedeem (al dan niet aangeboren of verworven na bijvoorbeeld gynaecologische kanker, urogenitale kanker of huidkanker). Naast het evalueren van lymfoedeem, staat als tweede pijler onderzoek rond management en (conservatieve) behandeling van lymfoedeem nog steeds centraal.
  • Disciplines  (University of Antwerp):Vasculaire ziekten, Cardiale en vasculaire geneeskunde niet elders geclassificeerd, Maatschappelijke gezondheidszorg niet elders geclassificeerd, Inspanningsfysiologie, Kinesitherapie, Fysiotherapie, Revalidatie
  • Disciplines  (KU Leuven):Cardiale en vasculaire geneeskunde, Laboratoriumgeneeskunde, Orthopedie, Respiratoire geneeskunde, Humane bewegings- en sportwetenschappen, Revalidatiewetenschappen
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Onderzoekers die de relatie tussen lymfoedeem en/of lipoedeem en andere comorbiditeiten willen onderzoeken. Onderzoekers die de effectiviteit van specifieke behandelmodaliteiten bij lymfoedeem en/of lipoedeem willen onderzoeken. Zorgverleners dewelke graag meer inzicht en kennis willen verkrijgen over de evaluatie en behandeling van lymfoedeem (aangeboren of verworven, bijvoorbeeld na de behandeling voor kanker).