< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Sylvie De Raedt

  • Onderzoeksdoeleinden:juridisch onderzoek in de context van de strijd tegen belastingfraude, fiscale procedure, tax transparantie, en onderwerpen op het snijvlak tussen belastingrecht, mensenrechten en het recht op bescherming van persoonsgegevens
  • Trefwoorden:BELGISCHE BELASTINGSWETGEVING, PERSOONSGEGEVENSBESCHERMINGSRECHT, RECHT VAN DE MENSENRECHTEN, DATA MINING, BELASTINGRECHT, FUNDAMENTELE RECHTEN, ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELASTINGRECHT, BIG DATA, Rechtswetenschappen
  • Disciplines:Mensenrechtenwetgeving, Procesvoering, arbitrage en geschillenbeslechting, Procedureel recht, Belastingsrecht
  • Onderzoekstechnieken:Juridisch onderzoek
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:de overheid in het algemeen en belastingadministraties in het bijzonder, de burger en de belastingplichtige in het bijzonder, advocaten, belastingadviseurs, rechters