< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Steve Vanlanduit

  • Onderzoeksdoeleinden:Trillingen, geluid.Stromingsmechanica.Optische meettechnieken en industriële visie.Signaalverwerking en beeldverwerking.Systeemidentificatie.
  • Trefwoorden:INDUSTRIËLE VISIE, OPTISCHE MEETTECHNIEKEN, MATERIAALKARAKTERISATIE, Wiskunde
  • Disciplines:Toegepaste wiskunde, Astronomie en ruimtewetenschappen, Klassieke fysica, Fysica van gecondenseerde materie en nanofysica, Optische fysica, Ontwerptheorieën en -methoden, Mechanica, Andere mechanische en productie ingenieurswetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Laser Doppler vibrometrie. Optische vezelsensoren.Digitale beeldcorrelatie.Dimensionele metrologie (franjeprojectie)Time-of-flight camera's, Stereo visieParticle image velocimetry, wind tunnel testenGeluidsmetingen
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Mechanische ontwerpenCondition monitoring, structural health monitoring, niet-destructief testenKwaliteitscontroleIndustriële visie