< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Siegfried Denys

  • Onderzoeksdoeleinden:Het centrale onderzoeksthema is duurzame luchtzuivering met behulp van innovatieve, geavanceerde technologieën (o.a. fotokatalyse) of eco-technologische oplossingen (luchtzuivering dmv micro-organismen of vegetatie om fijnstof in stedelijke omgevingen op te vangen).We richten ons sterk op het gebruik van fysisch-chemische (CFD, Multiphysics) om nieuwe luchtzuiveringstechnologieën en -strategieën te analyseren, ontwerpen en ontwikkelen. Deze aanpak heeft zowel het fundamentele onderzoek van de groep als het toegepast onderzoek versterkt. Fundamenteel onderzoek omvat modelgebaseerde karakterisering en beoordeling van fotokatalytische coatings door een doordachte correlatie van gecontroleerde experimenten en modellen (een nieuwe methode om intrinsieke kinetische parameters te bepalen) en de studie van depositie van fijstof op vegetatie. Het toegepast onderzoek is gericht op het ontwerpen, ontwikkelen en beoordelen van op fotokatalyse gebaseerde systemen en dit op basis van de fundamentele inzichten en modellen voor luchtstroming, lichtverdeling, massaoverdracht van polluenten en chemische reactiekinetiek. We beschouwen hierbij fotokatalyse als een platformtechnologie die kan worden geïntroduceerd in andere, gecombineerde technologieën (bijvoorbeeld elektrostatische precipitatoren).Een ander onderzoeksdomein is de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve semi-actieve fotokatalytische systemen en oplossingen die geschikt zijn voor steden. Daartoe ontwikkelen we ook stedelijke luchtkwaliteitsmodellen om de impact van de luchtzuiveringsstrategieën die we ontwikkelen te beoordelen. Dit omvat het koppelen van luchtkwaliteitsmodellen en mesoschaal klimaatmodellen om de impact van innovatieve mitigatieoplossingen (fotokatalyse, ecotechnologische en andere oplossingen) te onderzoeken.
  • Trefwoorden:FIJN STOF, LUCHTZUIVERING, LUCHTVERVUILING, MODELLERING, FOTOKATALYSE, STEDELIJKE VERVUILING, Toegepaste biologische wetenschappen
  • Disciplines:Heterogene katalyse, (Bio)chemische reactoren, Luchtverontreiniging en -controle, Transportfenomenen niet elders geclassificeerd, Ontwerp van milieu-ingenieurstechnieken, Modellering van milieu-ingenieurstechnieken, Milieutechnologieën, Duurzame ontwikkeling, Vloeistofmechanica en -dynamica
  • Onderzoekstechnieken:Modelleren (CFD, Multiphysics), Comsol, OpenFOAMSynthese van fotokatalytische coatings (TiO2)Coatingtechnieken: spincoating, dipcoating Karakterisering van fotokatalytische materialen (Uv-Vis, FTIR, GC-FID)Analyse van luchtzuiveringsapparatuur (detectie van VOCs)Lichtintensiteitsmetingen, Achterhalen van reactiekinetiekReactorontwerpKleine windtunnelKlimaatkast 1,2 m^3Gasfasemetingen in geautomatiseerde setup (FTIR, GC-FID, VOC sensoren, Dustrak, P-Trak, vochtsensoren, Quantum Cascade Laser voor N-houdende componenten)
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Bedrijven en onderzoeksinstellingen met interesse in luchtzuiveringstoepassingenFabrikanten van luchtzuiverende coatingsBedrijven die oppervlakken willen functionaliseren (bouwmaterialen, bitumen, verven, gevelbekleding, ...)Bedrijven en overheden met interesse in karakterisering van luchtstromingBedrijven en overheden met interesse in bepalen van lichtdistributie