< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Sarah Van de Velde

  • Onderzoeksdoeleinden:Sarah Van de Velde verricht onderzoek in het domein van gezondheidssociologie en familiesociologie. Specifieke onderzoeksdomeinen omvatten ondermeer genderverschillen in mentale gezondheid en zorggebruik voor mentale problemen, alsook reproductieve gezondheid en vrouwondervriendelijke praktijken (o.a. vrouwenbesnijdenis). Ze verricht hoofdzakelijk interlandelijk vergelijkend onderzoek, waarbij ze een macro-sociologisch perspectief hanteert (bv. de impact van genderongelijkheid of van familiebeleid op mentale gezondheid).
  • Trefwoorden:GENDERGELIJKHEID IN DE SAMENLEVING, MENTALE GEZONDHEID, TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG, ABORTUS, SOCIALE DETERMINANTEN VAN GEZONDHEID, KINDERBESCHERMINGSBELEID, GEZINSBELEID, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Maatschappelijke gezondheidszorg, Gezondheidswetenschappen, Publieke medische diensten, Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociaal werk, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie
  • Onderzoekstechnieken:Multilevel regressionConfirmatory factor analysesLogistic ragression
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Andere onderzoekers