< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Sarah Katz-Lavigne

  • Onderzoeksdoeleinden:Ik ben gepromoveerd in Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (Nederland) en in Internationale Zaken aan Carleton University (Canada), met een achtergrond van ervaring, onderzoek en studie in Internationale Betrekkingen, internationale ontwikkeling, en politieke wetenschappen. Momenteel onderzoek ik vanuit een kritisch perspectief de kennisproductie en informatiepolitiek in en buiten de aanvoerketens van mineralen gekoppeld aan de "groene energie"-hausse, in het bijzonder kobalt dat wordt gewonnen in het zuidoosten van de Democratische Republiek Congo. Dit omvat ook de rol van machtsverhoudingen, met name als het gaat om het verzamelen en gebruiken van (digitale) gegevens door mijnbouwbedrijven en grondstoffenhandelaren.Mijn onderzoeksinteresses omvatten ook conflicten, bestuur en sociaaleconomische rechtvaardigheid in Centraal- en Oost-Afrika, met name in de grootschalige mijnbouw (LSM) en de artisanale en kleinschalige mijnbouw (ASM). Ik heb mijn doctoraatsonderzoek gedaan naar het beheer van hulpbronnen, LSM-ASM-conflicten en de gevolgen van LSM voor de verdeling in de Democratische Republiek Congo (DRC). Ik heb ook onderzoek gedaan naar de emancipatie van vrouwen en economische kansen in de ASM-sector in Kenia. Ik help de Canadian Association of African Studies (CAAS) met organisatorische ontwikkeling en belangenbehartiging. Ik heb twee jaar gewerkt als Impact Assessment Analyst bij Interactive Radio for Justice, waar ik de impact van het project in de DRC en de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) heb gemonitord en geëvalueerd. Ik heb ook meer dan een jaar ervaring in projectbeheer, organisatieontwikkeling en consultancy in conflictgebieden in de DRC en CAR.
  • Trefwoorden:DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO, GEWAPEND CONFLICT, SOCIAAL CONFLICT, BESTUUR VAN EEN ONDERNEMING, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Ontwikkelingsstudies, Politieke economie, Veiligheid, vrede en conflicten, Internationale en vergelijkende politiek niet elders geclassificeerd, Multilevel governance niet elders geclassificeerd, Sociologie van media
  • Onderzoekstechnieken:Mijn expertise is voornamelijk kwalitatief. Ik maak gebruik van onderzoekstechnieken zoals semigestructureerde interviews, focusgroepdiscussies, bezoeken ter plaatse en participerende observatie, alsook deskresearch waarbij ik academische en mediadatabanken raadpleeg. Ik heb ook Excel-analyses van kwantitatieve gegevens (beschrijvende statistieken) uitgevoerd en heb ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van enquêtes en met het beoordelen van de impact van projecten in de Centraal-Afrikaanse Republiek en de Democratische Republiek Congo.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Personen en organisaties met belangstelling voor informatiepolitiek en conflicten in de aanvoerketens van de mijnbouw, met name koper en kobalt, in de Democratische Republiek Congo en daarbuiten.