< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Sandra Van Aert

  • Onderzoeksdoeleinden:Het onderzoek van Sandra Van Aert richt zich op nieuwe ontwikkelingen in het domein van de modelgebaseerde elektronenmicroscopie om op deze manier kwantitatieve metingen te verkrijgen van atoomposities, atoomtypes, en chemische concentraties met de hoogst mogelijke precisie. Deze technieken worden toegepast op geavanceerde materialen.
  • Trefwoorden:STATISTISCHE DATA ANALYSE, VASTESTOFFYSICA, PARAMETERSCHATTING, ELEKTRONENMICROSCOPIE (KWANTITATIEF), Natuurkunde
  • Disciplines:Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Astronomie en ruimtewetenschappen, Klassieke fysica, Fysica en nanofysica van gecondenseerde materie, Elementaire deeltjesfysica en hoge-energie fysica, Andere fysica
  • Onderzoekstechnieken:Er wordt gebruik gemaakt van statistische parameterschattingstheorie, beeldverwerking, statistische proefopzet en beeldvorming in elektronenmicroscopie.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Materiaalkundigen, fysici, ingenieurs, biologen, geologen en andere wetenschappers die kwantitatieve informatie wensen te bekomen uitgaande van experimentele metingen doen hun voordeel bij een modelgebaseerde analyse gebruik makende van statistische parameterschattingstheorie. Zulk een analyse is voornamelijk van belang wanneer parameters bepaald moeten worden aan de grenzen van het fysisch meetbare.