< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Samuel Coenen

  • Onderzoeksexpertise:Translationeel en multidisciplinair onderzoek van infectieziekten en antibioticagebruik in de eerste lijn, met bijzondere focus op het verbeteren van het beleid van luchtweginfecties in de eerste lijn in het kader van antimicrobiële resistentie, en de etiologie, diagnose, prognose en behandeling van bacteriële en virale infecties. Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg.
  • Trefwoorden:DIAGNOSE, ADEMHALINGSINFECTIES, ONDERZOEKSMETHODEN, KWALITEITSINDICATOREN, KWALITATIEF ONDERZOEK, PRIMAIRE ZORG, FARMACO-EPIDEMIOLOGIE, ANTIBIOTISCH BELEID, Geneeskunde
  • Disciplines:Diagnostiek, Immunologie, Laboratoriumgeneeskunde, Microbiologie, Maatschappelijke gezondheidszorg, Gezondheidswetenschappen, Publieke medische diensten, Medicinale producten, Aangeboren immuniteit, Onderwijscurriculum
  • Onderzoekstechnieken:- Methodologie van wetenschappelijk onderzoek - Kwalitatieve onderzoeksmethoden (focusgroepen, interviews) - Systematisch literatuuronderzoek (meta-analyse) - Klinisch epidemiologisch onderzoek - Etiologisch - Diagnostisch - Prognostisch - Interventie (geneesmiddelen (bv. antibiotica, antivirale middelen), praktijkverbetering) - Implementatie van richtlijnen (academic detailing, e-learning) - Pharmaco-epidemiologie van antimicrobiële middelen, in het bijzonder antibiotica (ATC/DDD) - Datamanagement en - analyse
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Translationele onderzoekers (infectieziekten, microbiologie) - Beleidsmakers (ambulant antibioticagebruik, effect interventies zoals onafhankelijke artsenbezoekers, communicatietraining, sneltesten) - Beroepsgroep (Domus Medica, Farmaka vzw) - Studenten (huisarts)geneeskunde en eerstelijnsonderzoekers (ICHO, universiteiten en hogescholen) - Studenten klinische epidemiolgie