< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Ruud Wouters

  • Onderzoeksexpertise:- protest & sociale bewegingen: participatie, mediaberichtgeving, impact op pulbieke opinie en politiek
  • Trefwoorden:PROTEST, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Sociale bewegingen en collectieve actie, Politieke communicatie, Politiek engagement, politieke participatie, Publieke opinie, Journalistiek
  • Onderzoekstechnieken:- survey, inhoudsanalyse, experiment, focusgroep, interview
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:middenveldorganisaties; journalisten; politici; denktanks