< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Roy Remmen

  • Onderzoeksexpertise:Mijn onderzoeksexpertise omvat kwalitatieve en kwantitatieve technieken die ik gebruik in projecten in de eerstlijns gezondheidszorg en onderzoek van medisch onderwijs. De belangrijkste projecten zijn: In het FAITH project (met als betaler het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) onderzoeken we innovatieve en bottom up projecten van chronische zorg in Belgie. In het SCUBY project (een Horizon 2020 project) bestuderen hoe we goede medische praktijken van diabets type 2 en hoge bloeddryuk en hun co-morbidtieten kunnen opschalen in Belgie, Slovenie en Cambodia. De Primary Care Academy (Leerstoel van het Fonds Dr. Daniël De Coninck) ontwikkelt en test innovatieve instrumenten voor patienten, professionals en onderewijzers (doelgerichte zorg, zelf management en interprofessionele zorg). We hebben veel aandacht voor het ontwikkelen van capaciteit voor zowel onderzoek als onderwijs. Er worden door mij nog twee leerstoelen ondersteund. The leerstoel Public Mental Health (waar we de psychische zorg behoeften in Vlaanderen en meer specifiek ook in de Antwerpse regio bestuderen) en de leerstoel Zorg en de Natuurlijke Omgeving (met een focus op de relatie tussen de groene ruimte en de natuurlijke omgeving op gezondheid).
  • Trefwoorden:ONDERZOEK VAN MEDISCH ONDERWIJS, PRIMAIRE ZORG, Geneeskunde
  • Disciplines:Maatschappelijke gezondheidszorg niet elders geclassificeerd, Ouderenzorg, Familiezorg, Gezondheidszorg- en gemeenschapsdiensten, Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijnsgezondheidszorg
  • Onderzoekstechnieken:Kwantitatief Kwalitatief Triangulatie
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Mijn onderzoek heeft betrekking op eerstelijns zorg en public gelat en onderzoek van medisch onderwijs. Ik gebruik kwantitatieve, kwalitatieve en triangulatie technieken. De resultaten zijn bruikbaar voor gezondheidswerker op het micro niveau, leidinggevenden op het meso niveau en besluitvormers op het macro niveau.