< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Renzo Mancuso

  • Onderzoeksexpertise:Microglia en neuroinflammatie spelen een centrale rol in de pathogenese van de ziekte van Alzheimer en andere neurodegeneratieve aandoeningen. Onze voornaamste focus ligt op het onderzoeken van de onderliggende moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van de ziekte van Alzheimer (AD) en frontotemporale degeneratie (FTD), met speciale aandacht voor inflammatoire netwerken en in het bijzonder de bijdrage van microglia. We gebruiken muismodellen, iPSC en geavanceerde gehumaniseerde muissystemen om de immuuncomponent van deze aandoeningen te bepalen en te bepalen hoe genetica de microgliafunctie verandert en bijdraagt tot het ontstaan en voortduren van hersenziekten.
  • Trefwoorden:MICROGLIA, ZIEKTE VAN ALZHEIMER, GEINDUCEERDE PLURIPOTENTE STAMCELLEN, TRANSCRIPTOMICS, NEUROINFLAMMATIE, Toegepaste biologische wetenschappen
  • Disciplines:Inflammatie, Aangeboren immuniteit, Neurologische en neuromusculaire ziekten
  • Onderzoekstechnieken:Microglia biologie iPSC-biologie Single cell transcriptomica Stroomcytometrie Muismodellen Xenotransplantatie Neurofatologie
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Academische groepen die zich bezighouden met neurowetenschappen, neuroinflammatie en microglia biologie. Bedrijven in de biomedische sector