< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Reinhart Ceulemans

  • Onderzoeksdoeleinden:Studies, analyse en advies i.v.m. hernieuwbare (bio-)energiebronnen. Ik heb ervaring met de aanleg, het onderhoud, het beheer en de oogst van korte-omloophakhoutaanplantingen met snelgroeiende bomen (in het bijzonder populier). Conversie van houtige biomassa voor de productie van hernieuwbare elektriciteit en/of groene warmte. Vooral de biologische en productie-aspecten van korte-omloophoutaanplantingen vallen binnen mijn expertisedomein.
  • Trefwoorden:BOSBOUW, BIO-ENERGIE, PLANTECOLOGIE, GRONDGEBRUIK, LANDBOUWECOSYSTEMEN, Biologie
  • Disciplines:Fysische chemie, Plantenbiologie, Engineering van biomaterialen, Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Milieu ingenieurswetenschappen en biotechnologie, Industriële biotechnologie, Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen, Productie van landbouwdieren, Productie van landbouwgewassen, Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Tuinbouwproductie, Andere landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen, Toegepaste economie
  • Onderzoekstechnieken:Terreinstudies, gebruik van experimentele aanplantingen, mathematische simulatiemodellen. Gebruik en toepassing van teelten met snelgroeiende gewassen voor de productie van bio-energie.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Bedrijven, landeigenaars, landbouwbedrijven, non-profit organisaties.Producenten van en geinteresseerden in hernieuwbare energie.